Donsanne

Stichting Kulturhus zoekt voorzitter (M/V) en secretaris (M/V)

2012-09-29 00:51:06 door DonSanne en is 654 keer bekeken.Zaterdag 29 september 2012.

NIEUWKOOP - Kaleidoskoop is onlangs geopend en is gebaseerd op het Scandinavische ‘Kulturhus’ concept. Dit concept staat voor meerdere voorzieningen onder één dak.

Bij Kaleidoskoop kunnen alle Nieuwkopers, maar ook niet Nieuwkopers, terecht voor o.a. theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, cursussen en lezingen. De Stichting Kulturhus Nieuwkoop is verantwoordelijk voor de programmering en de exploitatie van Kaleidoskoop. Maar dat doet de zij niet alleen. De bibliotheek Rijn en Venen, WIJdezorg, Servicepluspunt en de Woningstichting Nieuwkoop zijn partners en tevens gevestigd in Kaleidoskoop. Ons gezamenlijk doel is om van Kaleidoskoop een bruisend gebouw te maken voor alle inwoners.

De huidige voorzitter en de secretaris van Stichting Kulturhus Nieuwkoop hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het gebouw Kaleidoskoop. De volgende fase is aangebroken. Het is aan de nieuwe voorzitter en secretaris om samen met hun collega bestuurders Kaleidoskoop een stap verder te brengen. Dit is een flinke uitdaging en vraagt om creativiteit, sociaal en cultureel ondernemerschap, met aandacht voor een gezonde bedrijfsvoering van bijvoorbeeld de horeca, de verhuur van zalen en het aanbieden van diverse arrangementen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door één betaalde kracht als coördinator en ruim 40 vrijwilligers. Een bestuursfunctie, gedurende de groeifase die Kaleidoskoop de komende jaren door moet maken, is daarom geen erebaan, maar een belangrijke opgave waar u echter wel veel energie en maatschappelijke waardering voor terug krijgt.

Profiel voorzitter en secretaris

Algemeen

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij:

• enthousiast is voor het kulturhus concept

• maatschappelijk geëngageerd en naar buiten is gericht

• binding heeft met Nieuwkoop en de regio heeft

• hbo werk- en denkniveau heeft

Welke bestuursleden verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de coördinator en eventueel vrijwilligers, wordt in onderling overleg in het nieuwe bestuur besloten.

Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen, vertegenwoordigt de stichting naar buiten.

Als voorzitter zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden en kwaliteiten:

• Een inspirerende en (be)sturende rol in de spannende groeifase van Kaleidoskoop

• Zorgen voor een goede en plezierige onderlinge samenwerking tussen de bestuursleden

• Waarborgen van een goede samenwerking met de partners van Kaleidoskoop op basis van gelijkwaardigheid

• Lokale overheid en bedrijven in beweging krijgen om Kaleidoskoop te ondersteunen

• Balanceren tussen een zakelijke en bedrijfsmatige aanpak met een maatschappelijk doel, waar vrijwilligers zich graag voor inzetten en waardering voor krijgen.

Secretaris

Als secretaris zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden en kwaliteiten:

• Opstellen van de vergaderagenda en bewaken actiepunten

• Aansturen van de notulist die de verslagen verzorgt van de vergaderingen

• Schrijven van brieven en uitnodigingen

• Ontvangen en beheren van alle post

• Contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten voor het bestuur, en verzorging uitgaande e-mails

• Verzorgen van het archief

• Ervoor zorgen dat de stichting wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen

• Inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van de behandeling van procedures en reglementen

• Opstellen van het sociaal jaarverslag

• Bij voorkeur ruime ervaring met vergadertechnieken en besluitvormingsprocessen.

Overige informatie

• Samen met de penningmeester vormen voorzitter en secretaris het Dagelijks Bestuur.

• Het betreft vrijwilligersfuncties

• De tijdsbesteding is circa 8 uur per week.

• Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

• Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u de voorzitter van de sollicitatiecommissie dhr. O.P. Piekhaar telefonisch benaderen: 06-42135434.

• Voor meer informatie zie: www.kaleidoskoop-nieuwkoop.nl .

Solliciteren?

Stuur dan vóór 5 oktober uw sollicitatiebrief en cv naar de voorzitter van de sollicitatiecommissie: olaf@keyvision.nl

De geselecteerde kandidaten worden uitnodigd voor een eerste gesprek in de tweede helft van oktober met de sollicitatiecommissie. Daarna vindt, in de eerste week van november, een tweede gesprek plaats met de coördinator en de aftredende bestuursleden.

Het doel is dat per 1 december aanstaande de nieuwe bestuursleden aantreden.

Bron: Kaleidoskoop Nieuwkoop.

Verwante nieuws items

Geplaatst op:Onderwerp:

Donsanne.com